Д-р Радислав Наков

„При функционални гастроентерологични заболявания, в частност синдром на раздразненото дебело черво и функционална диспепсия, добър ефект има Гастритол. Това, което сме наблюдавали в нашата клинична практика в ИСУЛ, е, че при редовен прием, т.е. поне един месец, се подобрява движението на храносмилателната система. Лекарството повлиява и неврогенния фактор, което много често е причина за функционалните заболявания. Прекъсва връзката мозък-стомах, мозък-черва.“

Д-р Радислав Наков, гастроентеролог, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“