Проф. д-р Борислав Владимиров

„Гастритол е регистриран като лекарствен продукт и има своето доказано място в лечението на гастроинтестиналните функционални нарушения. Моят опит показва, че той действа много добре върху симптомите на функционална диспепсия и синдрома на раздразненото дебело черво още през първата и втората седмица. А оптимален ефект се наблюдава при завършване на целия курс на лечение от 4 седмици.“

Проф. д-р Борислав Владимиров, началник на Клиника по гастроентерология, катедра ГЕ, МУ – София, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”